Kontakt

Deltagande sjukhus

Foto: Juhani Harkas

Följande sjukhus är en del av Sveafertil-studien. Varje sjukhus har en lokal samordnande läkare och en forskningssjuksköterska som ansvarar för att identifiera patienter för Sveafertil.

• Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 • Akademiska sjukhuset, Uppsala

• Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

 • Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping

 • Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 • Skånes universitetssjukhus, Lund

Forskare

Foto: Juhani Harkas

Kirsi Jahnukainen

Prof. Kirsi Jahnukainen är den huvudansvariga forskaren för Sveafertil. Hon är pediatrisk onkolog och överläkare vid Helsingfors universitetssjukhus i Finland och gästprofessor vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon samordnar fertilitetsbevarande aktiviteter för flickor i Finland och deltar i fertilitetsbevarande projekt för pojkar i Sverige (Nordfertil). Hon är en erfaren expert på hantering av unga onkologi- och hematologipatienter och har en djup förståelse för deras behov av fertilitetsbevaring.

E-post: kirsi.jahnukainen@ki.se

Tel: +358405026351 (Finska / Svenska / Engelska)

Pauliina Damdimopoulou

Dr. Pauliina Damdimopoulou ansvarar för forskningsverksamheten i Sveafertil. Hon är cellbiolog och seniorforskare vid Karolinska Institutet. Hennes forskargrupp studerar fertilitet hos kvinnor och hon har mycket erfarenhet av att arbeta med mänsklig äggstocksvävnad. Tillsammans med Kirsi har hon studerat de skador som cancerbehandlingar orsakar i äggstockarna hos unga patienter. Dessutom har hon utvecklat metoder för odling av äggstocksvävnad som innehåller omogna ägg och kartlagt de celltyper som finns i vuxen äggstocksvävnad.

E-post: pauliina.damdimopoulou@ki.se

Tel: +46709390093 (Finska / Svenska / Engelska)

Jasmin Hassan

Jasmin Hassan är doktorand vid Karolinska Institutet som arbetar med forskningsdelen av Sveafertil under Pauliina Damdimopoulous och Kirsi Jahnukainens handledning. Jasmin har en bakgrund inom biofarmaceutisk vetenskap med fokus på mänsklig biologi och biomedicin.

E-post: jasmin.hassan@ki.se

Tel: +46702385967 (Nederländska / Engelska)

Uppdaterad av:

pauliina 2021-03-19