Sveafertil setup

Foto: Juhani Harkas

Sveafertil riktar sig till patienter mellan 1 och 17 år. Flickor före puberteten med mycket hög risk för infertilitet, och ungdomar efter puberteten med hög risk för infertilitet, kan inkluderas i studien om läkaren bedömer att det inte finns någon ökad risk för kirurgiska komplikationer. Risken för infertilitet bestäms av internationella riktlinjer som baseras på behandlingar, inte diagnoser. Fertilitetskonsultation ges till familjen och information om Sveafertil tillhandahålls. Familjer som vill delta fyller i samtyckeformuläret tillsammans med sin dotter. En bit av en äggstock avlägsnas kirurgiskt under narkos och skickas omedelbart till Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Två tredjedelar av biten kommer att nedfrysas kliniskt och denna bit är reserverad för hennes eventuella framtida fertilitetsbehandlingar och kan inte användas i forskning. Återstående tredjedelen ges till forskning som utförs av Dr. Damdimopoulous forskargrupp vid Karolinska Institutet.

De viktigaste forskningsfrågorna i Sveafertil är:

• Vilken typ av celler består barnens äggstocksvävnad av? Liknar dessa celler de i vuxen äggstocksvävnad?

• Hur lika är de omogna äggen i äggstockar hos barn jämfört med de hos vuxna?

• På vilket sätt skadas äggstocksvävnaden genom medicinska behandlingar?

• Kan omogna ägg från barns äggstockar mognas i laboratoriet?

Finansiering

Sveafertil är etablerat och finansierat med ekonomiskt stöd från Barncancerfonden och Karolinska Institutet.

Uppdaterad av:

pauliina 2021-03-19