Fertilitetsbevaring

Foto: Juhani Harkas

Äggstockar tillsammans med omogna ägg utvecklas tidigt under fostrets utveckling. Därför har en nyfödd flicka redan ett lager av omogna ägg i sina äggstockar. Äggen förblir omogna tills hon når puberteten och kroppens hormonsystem och stimulerar mognad av ägg. Följaktligen är puberteten en viktig faktor när fertilitetsbevaring planeras. Om patienten har genomgått puberteten bör möjligheten att samla mogna ägg för nedfrysning övervägas. Om patienten inte har gått igenom puberteten finns det inga mogna ägg tillgängliga, och det enda alternativet för att bevara fertiliteten är att nedfrysa en bit äggstocksvävnad som innehåller omogna ägg.

Ibland samlas äggstocksvävnad för att bevara fertiliteten också hos vuxna kvinnor. Till exempel, om cancerbehandlingar måste startas omedelbart, är insamling av äggstocksvävnad det enda förfarandet som kan utföras tillräckligt snabbt eftersom insamling av mogna ägg tar flera veckor. En bit äggstocksvävnad avlägsnas kirurgiskt och lagras i -180 ° C. När kvinnan har återhämtat sig från cancern och önskar bli gravid kan den frysta äggstocksvävnaden tinas och transplanteras tillbaka. Det finns över 130 barn i världen som har fötts efter transplantation av äggstocksvävnad. Metoden anses nu vara en etablerad klinisk rutin för vuxna kvinnor. Information om lämpligheten av detta förfarande för unga flickor är dock begränsad. Det finns bara två kända fall där äggstocksvävnad som samlats från unga tjejer har lett till graviditeter efter transplantation. I dessa fall var tjejerna cirka tio år gamla när äggstocksvävnaden samlades. Vi vet inte om metoden fungerar för ännu yngre patienter. Det är också viktigt att inse att vävnadstransplantation inte är ett alternativ för alla patienter eftersom vävnaden kan innehålla cancerceller som kan återvända till patienten. Detta är fallet för blodcancer som leukemier och lymfom. För dessa patienter kan mognad av ägg i laboratoriet vara ett alternativ i framtiden. Det finns dock ingen sådan metod idag.

Uppdaterad av:

pauliina 2020-12-21